گواهینامه SSL

گواهینامه SSL - گواهینامه امنیتی ایمیل (Secure Email Certificate)

شما با استفاده از این گواهینامه میتوانید ایمیل ها و پیوست ایمیل(Attachment/s) های خود را کد کنید و سپس استفاده نمایید.
با این کد گذاری کسی جز شخص مورد نظر شما نمیتواند به محتوی ایمیل های شما دسترسی داشته باشد.
تمامی ایمیل های شما توسط این گواهینامه به صورت دیجیتالی امضاء و سپس ارسال خواهند شد.
ایمیل هایی که کد نشده باشند به آسانی توسط روتر ها و ISP ها قابل کشف و مشاهده هستند ولی در صورتی که ایمیل خود را کد کنید دیگر کسی در میان راه ارسال ایمل شما به محتوی آن و یا به پیوست آن دسترسی نخواهد داشت.

گواهینامه SSL - گواهینامه های SSL - گواهینامه Wildcard Server

در صورتی که شما تمایل دارید یک دامنه و تمامی زیر دامنه های آن را امن نمایید و نمیخواهید برای هر زیر دامنه گواهینامه جداگانه خریداری نمایید میتوانید از گواهینامه WildCard استفاده نمایید.
این گواهینامه به هیچ مدارکی در مورد ثبت شرکت نیاز ندارد.

  • //secure.topw.co - https://order.topw.co - https://ssl.topw.co را در یک گواهینامه امن نمایید. مثلا میتوانید https
گواهینامه SSL - گواهینامه استاندارد (Standard SSL Certificate)

تا $10.000 وب سایت خود را بیمه خواهید کرد.
سایت شما در بیش از 99.3 درصد از مرورگرها مورد تایید است.
به صورت نامحدود میتوانید گواهینامه را reissue نمایید.
گواهینامه تایید SSL دریافت خواهید کرد(Site Seal)

  • با خرید این گواهینامه برای وب سایت خود